Training werkgerichte coaching voor managers en praktijkbegeleiders

Inleiding
De training bestaat uit 4 dagdelen waarin de eerste twee dagdelen gekoppeld zijn zodat deze dag besteed kan worden aan het aanreiken van theoretische kaders over leren, leerstijlen, kennisoverdracht, coaching en werkbegeleiding. De twee dagdelen daarna zal er vooral teruggekeken worden naar de ervaringen en verdieping op de theorie plaats vinden op basis van casusinbreng.

Dagdeel 1 & 2
Deze eerste dag staan in het teken van een theoretische verkenning van de verschillen tussen supervisie, intervisie, coaching en werkbegeleiding. Er zal aandacht gegeven worden aan de leerstijlen van Kolb en persoonlijke leerstijlen (Muers-Briggs Type Indcator). Kennis van de eigen leerstijl en de persoonlijke leerstijlen van de stagiaires geven richting aan de inhoud en werkwijze in de coaching en feedback.
De volgende onderwerpen zullen besproken worden:

 • de persoonlijke leerdoelen
 • de persoonlijke leerstijl
 • doel en functie van de coaching
 • de voorwaarden en fasen in een coaching traject
 • de opbouw van een gesprek
 • de rol van coach/werkbegeleider
 • de houding van de coach/werkbegeleider
 • uitgangspunten, afspraken en werkwijze
 • de doís en dontís
 • de kunst van het vragen stellen en feedback geven.
Afsluitend zal er een oriŽntatie plaats vinden op diverse verschillende werkvormen die gehanteerd kunnen worden zoals:
 • de vijf-stappenmethode van Jeroen Hendriksen
 • de incidentmethode
 • de STAR- methode
 • balintmethode


Dagdeel 3
Zal geheel in het teken staan van terugkoppeling van de opgedane ervaring in de eerste fase van de begeleiding van de medewerker. De eigen leerdoelen, kennisoverdracht en feedback geven. Naar aanleiding van de opgedane inbreng wordt verdieping van de theorie gegeven.

Dagdeel 4
Ook dit dagdeel zal in het teken staan van terugkoppeling van de opgedane ervaring in de van de begeleiding van de medewerker. De eigen leerdoelen en stijl van coaching staan deze dag centraal. Naar aanleiding van de opgedane inbreng wordt verdieping van de theorie gegeven.

Resultaat
De deelnemers hebben kennis en inzichten in het theoretisch kader van werkgerichte coaching. Zijn zich bewust van hun eigen leerstijl, rol en houding als coach.

Deelnemers
De training wordt gegeven met maximaal 8 deelnemeners.