Advies

Er kan advies gegeven worden bij diverse ontwikkelingen en facetten van uw organisatie. Of het nu een verandertraject is, een inhoudelijke verandering van zorg- of dienstverlening of een verandering van de maatschappelijk opdracht welke andere competenties van uw medewerkers vraagt. Adviesvragen zullen op maat van uw organisatie worden vorm gegeven.

Vanuit mijn functie als leadauditor heb ik kennis over de verschillende branches binnen de zorg- en welzijn. Deze kennis op het gebied van kwaliteit, ontwikkelingen en good practice zet ik in bij mijn adviestrajecten ten behoeve van kwaliteitsverbetering of organisatieveranderingen. Vanuit mijn ervaring als manager ben ik bij verbeter- en veranderingstrajecten gericht op meekijken naar de juiste koers voor een organisatie.

Tevens ben ik inzetbaar als interim manager waarbij mijn stijl van leiding geven zich kenmerkt als een coachende stijl gericht op versterking van de kwaliteit van medewerkers en processen binnen de organisatie.