Projecten

De leiding van projecten kan vele thema’s en activiteiten omvatten.
Mijn ervaring als projectleider ten behoeve van de ontwikkeling van methoden van werken en de implementatie van werkwijzen kan ik inzetten voor diverse onderwerpen. Daarnaast heb ik als leadauditor ervaring met kwaliteitsverbeterprojecten bij organisaties. Daaronder valt het opzetten van een kwaliteitsmanagementsysteem en de implementatie van kwaliteitsprocessen voor certificering maar ook het beheer van het kwaliteitsmanagementsysteem als spanningspartner voor de directie en/of kwaliteitsfunctionaris.

Projectmanagement betreft het maatwerk op vraag van een organisatie.
Betekent dat u na een kennismakingsgesprek een voorstel voor projectmanagement zult ontvangen wat in overleg wordt opgesteld.