Coaching

Individueel
Iedereen wil zich ontwikkelen en soms staan we onszelf daarbij in de weg. De ingeslepen gewoonten, patronen, waarden en normen kunnen hardnekkig zijn en dan kan het juist nodig zijn om onafhankelijk een spiegel voorgehouden te krijgen. Als coach kan ik medewerkers bewust laten stilstaan bij de eigen gewoonten en onderzoeken hoe de medewerker beter kan aansluiten bij de wensen van de organisatie. Coaching kan ook ingezet worden ter preventie van ziekte.

Ik werk vanuit concrete situaties en kan ook meekijken op de werkvloer. Vanuit concrete situaties is het makkelijker om te spiegelen en te oefenen in de praktijk. Daarmee bewerkstellig je gedragsverandering naast bewustwording en verandering van denkwijzen.

Coaching start met een kennismakingsgesprek waarin de vraag verhelderd wordt. Vaak volgt er een driegesprek met de leidinggevende om de doelstelling van de coaching vast te stellen.

Team
Naast individuele coaching kan er ook een vraag zijn naar teamcoaching om de onderlinge samenwerking, communicatie of betrokkenheid te verbeteren. De onderlinge interactie binnen teams is uniek en bepaald de sterkte van een team. De onbewuste denkpatronen en cultuur zijn daarin vaak bepalend. Door juist deze patronen te benoemen en zichtbaar te maken kan men elkaar gaan versterken en de openheid gecreŽerd worden om met elkaar te leren en van elkaar te leren. Dit alles afgestemd op de doelstellingen van de organisatie.
Hiervoor zal ik zowel individuele- als gesprekken met het gehele team inzetten naast de observaties die vanuit de organisatie al gedaan zijn. Door open met elkaar in gesprek te gaan met respect voor ieders eigenheid kan getoetst worden of de denkpatronen herkent en erkent worden zodat verandering mogelijk wordt.