Over Anne

Na 16 jaar bij een MEE-organisatie gewerkt te hebben in diverse functies heb ik me gespecialiseerd als leadauditor. Ik verzorg kwaliteitsverbetertrajecten en organisatieadviestrajecten op het gebied van kwaliteitsmanagementsystemen. Ik ben werkzaam als leadauditor voor de HKZ-schemaís maatschappelijk werk, gehandicaptenzorg, welzijnswerk, maatschappelijke opvang en vrouwenopvang. Daarnaast heb ik me verdiept in de Prezo kwaliteitsnormen voor verpleging, verzorging en thuiszorg.

Bij MEE Gelderse Poort ben ik projectleider geweest voor de ontwikkeling en implementatie van de Maastrichtse sociale netwerkanalyse en het uitvoeren van sociale netwerkberaden. En heb ik naast onderzoek naar de sociale netwerken van mensen met een verstandelijke beperking de werkwijze gepubliceerd ĎDe sociale netwerkbenadering binnen MEE Gelderse Poortí.

Na dit project ben ik als adviseur en trainer betrokken geweest bij de Hoge school Arnhem en Nijmegen als trainer van de werkwijze en adviseur bij het lectoraat zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. Daar is de werkwijze van de Maastrichtse sociale netwerkanalyse doorontwikkeld met als resultaat een handleiding MSNA voor mensen met een verstandelijke beperking behorend bij de toolbox ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking. Deze materialen zijn te vinden op www.han.nl/han-sociaal. Tevens heb ik bij diverse gemeentelijke WMO loketten, zorg- en welzijnsorganisaties advies en training gegeven in het versterken van het sociale netwerk en het voeren van netwerkberaden. Netwerkberaden zijn een alternatief voor eigen kracht conferenties.

Ik ben de laatste jaren werkzaam als manager binnen de gehandicaptenzorg en inzetbaar als interim manager. Daarbij richt ik me vooral op verbetertrajecten, coaching van teams, teamsamenwerking en de samenwerking tussen de driehoek cliŽnt, belangenbehartigers/sociale netwerk en medewerkers. Met een gezamenlijke visie vanuit deze driehoek op de uitvoering van de cliŽntondersteuning kunnen organisaties een kwalitatief goede dienstverlening leveren aan cliŽnten die de zorg nodig hebben.

Iedere organisatie is zich bewust van de deze doelstelling maar het vraagt nogal wat van organisaties en medewerkers. Anne Vereijken kan daarbij als adviseur projectmanager en trainer, ondersteunend zijn.

Verder informatie over de adviesmogelijkheden en aangeboden diensten van Anne Vereijken vindt u op deze website en in bijgevoegd CV 2013. Voor contact mailt u naar info@annevereijken.nl of belt u tel.nr. 06-38979099.Curriculum Vitae Anne