Persoonsgegevens:

Naam:Anne van Diemen - Vereijken
Adres:Keerkade 19
5432 KA Cuijk
Telefoon:0485-321216
of 06-38979099
E-mail:info@annevereijken.nl
Website:www.annevereijken.nl

Opleidingen:
2010Teamleider Audits Zorgsector
2006Training Werkgerichte Coaching, VDO Hogeschool Arnhem en Nijmegen
2005-2006Leergang Middel Management, VDO Hogeschool Arnhem en Nijmegen
2002Opleiding docent/trainer Sociale Diagnostiek MSNA, Universiteit Maastricht
1999-2000Voortgezette Opleiding Social Work, leerroute Geestelijke Gezondheidszorg, VDO Hogeschool Arnhem en Nijmegen met de modules:
• Psychosomatiek
• Psychopathologie
• Mediation
• Interculturele Hulpverlening
• Methodiekontwikkeling, gezinstherapie
• Begeleiding van intercollegiale reflectie, werkbegeleiding
1997Verder scholing in dienstverband voor Sociaal Pedagogische Diensten, Somma
1994-1999Diverse cursussen gericht op de uitvoering van de dienstverlening
1986-1990HBOMW Hogeschool Gelderland
1984-1986Psychologie Katholieke Universiteit Nijmegen, geen diploma
1977-1984HAVO en VWO Eckartcollege te Eindhoven

Werkervaring:

- Vooronderzoek naar patronen binnen de sociale omgeving van cliënten van MEE (publicatie in 2002),
- Geven van diverse trainingen sociale netwerkbenadering zowel binnen en buiten MEE.
- Presenteren van de resultaten en werkwijze.
- Signaleren van vernieuwingen rondom het thema versterking van de maatschappelijke participatie en sociale omgeving van cliënten.
- Implementatie van de werkwijze binnen het beleid en de uitvoering van MEE.
2010-hedenWerkzaam bij Stichting Philadelphia als senior locatiemanager. Ik ben integraal verantwoordelijk voor 3 locaties, ouderinitiatieven voor mensen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking in Brabant.
2007-hedenWerkzaam als zelfstandig ondernemer met de volgende opdrachten:
2013 Kwaliteitsadviseur bij een woonzorgcentrum.
2011-2012 Training sociale netwerkbenadering bij het Algemeen maatschappelijk werk te Den Bosch.
2011 Training coaching bij MEE Noord Oost Brabant.
2010-2011 Training sociale netwerkbenadering bij MEE Noord Oost Brabant
2010-heden Leadauditor kwaliteitsmanagementsystemen bij KIWA ten behoeve van de HKZ schema’s MEE organisaties, Maatschappelijke werk, Maatschappelijke opvang en vrouwenopvang, welzijnsorganisaties, roze loper bij ouderenzorgorganisaties, GGZ.
2009-2010 Materiedeskundige bij KIWA ten behoeve van audits bij MEE organisatie, Algemeen maatschappelijk werk en Maatschappelijke opvang organisaties.
2009-2010 Training sociale netwerkbenadering bij MEE Noord en Midden Limburg
2009-2011 Adviseur en trainer Maastrichtse Sociale Netwerkbenadering bij het Lectoraat voor mensen met een verstandelijke beperking van de Hoge school Arnhem en Nijmegen.
2009 Interim kwaliteitsadviseur bij MEE Gelderse Poort
2008 Training mantelzorgondersteuning aan diverse uitvoerende organisatie binnen de gemeente Oss.
2003-2009 Gastdocent bij de Hoge school Arnhem Nijmegen VDO ten aanzien van diverse leergangen casemanagement, groepsleiders SGLVG en opdrachten zoals training loketmedewerkers WMO.
2007-2008 Projectleider van een kwaliteitsverbetertraject bij MEE Gelderse Poort. Ik was verantwoordelijk voor het ontwikkelen, uitvoeren en implementeren van het kwaliteitsbeleid met als resultaat de HKZ- certificering van de organisatie.
1991-2007 Werkzaam bij MEE Gelderse Poort in diverse functies:
2005-2007Teamleider/manager van een team met 22 medewerkers. Binnen deze functie was ik verantwoordelijk voor de aansturing van de medewerkers, de kwaliteit van de gegeven dienstverlening, uitvoering van het personeelsbeleid, het behalen van de afgesproken productie, de teamsamenwerking, de communicatie tussen de werknemers en directie, de samenwerking binnen de ketenzorg waarbij ik contactpersoon was voor diverse externe samenwerkingsorganisatie zoals het bureau jeugdzorg, de GGZ, de crisisdienst, diverse zorgaanbieders, maatschappelijke opvangorganisaties, lokale welzijnsorganisaties en gemeentelijke loketten. Daarnaast was ik betrokken bij diverse projecten binnen MEE, allochtonen, vrijwilligerswerk en gemeentelijke loketten.
2003-2005Staffunctionaris Kwaliteit. Ik was verantwoordelijk voor diverse beleidsterreinen zoals vrijwilligerswerkbeleid, kwaliteitsbeleid, huiselijk geweld, rapporteren binnen het primaire proces, dak- en thuislozen, klachtenprocedure en diverse protocollen.
2002-2006Voorzitter Interne Meldingscommissie Seksueel misbruik en Geweld.
1999-2006Projectleider Project sociale netwerkbenadering. Een project waarin, in samenwerking met de Universiteit Maastricht en de Hogeschool Arnhem en Nijmegen, de methode sociale netwerkbenadering is aangepast aan de verschillende doelgroepen van MEE en vervolgens geïmplementeerd is binnen de werkwijze van MEE. Het project bestond uit de volgende activiteiten:
1997-2005 Lid consultatieteam Seksueel misbruik voor mensen met een beperking regio Zuid Gelderland.
1996-2003 Psycho Sociaal Hulpverlener met de aandachtsgebieden seksueel misbruik/huiselijk geweld, rouwverwerking, gezinsbegeleiding, relatieproblematiek, agressieregulering en versterken van de persoonlijke vaardigheden van cliënten.
1996-2000 Lid van de Regionale Indicatie Commissie tegenwoordig CIZ.
1993-2003 Pleegzorgmedewerker met als taken de screening van pleeg- en gastgezinnen, methodiekontwikkeling en begeleiding van pleeg- en gastgezinnen.
1991-1998 Voorzitter en lid van de Ondernemingsraad.
1992-1996 Schoolmaatschappelijk werkster MLK onderwijs
1991-1996 Maatschappelijk werker/zorgconsulent.
1990-1991 Groepsleidster Kinder- en Jeugdpsychiatrie.

Neventaken:
2006-hedenRaadslid en fractievoorzitter in de gemeente Cuijk en actief in diverse raadscommissies.
2009-hedenVoorzitter werkgeversdelegatie griffie namens de gemeenteraad.
2004-2006Commissielid commissie welzijn, sociale en arbeidszaken Gemeente Cuijk.

Cursussen uitvoering dienstverlening:
2004Training Social Diagnostics MSNA Part 2, Universiteit Maastricht
2000Training Social Diagnostics MSNA Part 1, Universiteit Maastricht
1999Training Lichaamsgericht werken in verbale therapie met vrouwen met depressieve klachten, Transact
1997Cursus ‘Hulpverlening bij seksuele problemen’, VDO Hogeschool Arnhem en Nijmegen
1998Cursus ‘De intake bij seksuele problemen’, VDO Hogeschool Arnhem en Nijmegen
1999Cursus behandeling en begeleiding van verstandelijk gehandicapte slachtoffers en (potentiële) daders van seksueel misbruik, Somma
1997Cursus Rationeel emotieve therapie, Somma
1996Cursus Familie- en sociale netwerkpleegzorg
1994Cursus Taakgericht casework, Somma
1994Cursus Zorgconsulentschap, Hoge school van Amsterdam

Naar boven