Training Hulpvraagverduidelijking

Werkwijze
De cursus is duidelijk praktijk gericht en dat betekent dat cursisten eigen casuÔstiek inbrengen zodat ze de theorie uitdiepen in de eigen praktijk en vervolgens weer kunnen gaan toepassen. Op deze wijze wordt de cyclus van praktijk naar theorie en naar leren in de praktijk geborgd.

Inhoud

 • Visie en uitgangspunten
 • Vraagverheldering/intake
 • Vraagverduidelijkingstechnieken
 • Formuleren van een vervolgplan


Dagdeel 1
Bij aanvang wordt gestart met kennismaking en informatieverschaffing aan cursisten. Het programma, de eindtermen en werkwijze worden verduidelijkt.
Aan de hand van ervaringen van de cursisten worden de begrippen als vraagverheldering/intake, vraagverduidelijking, vraagsturing en trajectondersteuning nader uitgewerkt. Op deze wijze worden de cursisten ook op de hoogte gesteld van elkaars werkwijzen en visie.
Aan de hand van casuÔstiek worden de eerste vraagverhelderingstechnieken aan de orde gesteld. Aan de orde komt het aangaan en het waarderen van het eerste contact, het in gesprek komen, informatie geven en het onderzoeken van behoeften.
Aan de hand van casuÔstiek wordt de eerste vraagverduidelijking besproken. Aan de orde komen het verder uitdiepen en nuanceren van de behoeften, vaststellen van behoeften en formuleren van hulpvragen.

Dagdeel 2
Verschillende vraagverduidelijkingstechnieken worden besproken zoals:
 • Geno- en ecogram en de sociale netwerkanalyse
 • Biografie
 • Weekrooster
 • Levenslijn
 • Loopbaananalyse
 • Persoonlijke Toekomstplanning
 • Sterkte/zwakte analyse
 • Eigen technieken
Een vervolgplan voor trajectondersteuning fungeert als routekaart van de te volgen dienstverlening. Voor de cursisten is het van belang om in samenwerking met de cliŽnt en diens sociale omgeving een gezamenlijk plan op te kunnen stellen (wie, wat, hoe en wanneer). Onderwerpen die aan de orde komen zijn; de positie van de cliŽnt, de positie van de dienstverlener, het formuleren van concrete en haalbare doelen, evaluatie en casemanagement.

Mogelijk kan ook nog de uitvoering van een vervolgplan, in samenwerking met de cliŽnt, zijn/haar sociale omgeving en andere hulpverleners, aan de orde komen. Onderwerpen die daarbij aan de orde komen zijn; het regievraagstuk, organiseren van netwerkberaden, het opzetten van zorgnetwerken, samenwerking met andere hulpverleners en bewaken van de voortgang.

Resultaat
De cursist heeft kennis en inzichten in de visie van het social work.
De cursist kent meerder technieken van vraagverduidelijking en kan op casusniveau aangeven op welke wijze deze zijn toegepast.
De cursist is in staat verschillende instrumenten te hanteren bij het ondersteunen van cliŽnten in het verduidelijken van de vraag.
De cursist is in staat om op casusniveau een vervolgtraject op te stellen en in de praktijk in samenwerking met de cliŽnt, het sociale netwerk en hulpverleners uit te voeren.

Deelnemers
Om de groep hanteerbaar te houden wordt gewerkt met maximaal 12 deelnemers. De groep kan groter zijn maar dat gaat ten koste van de persoonlijke aandacht voor de ingebrachte casuÔstiek.