Anne Vereijken training, advies en projecten is een adviesbureau van Anne van Diemen Vereijken en richt zich op advies en ondersteuning van zorg- en welzijnsorganisaties op het gebied van kwaliteit, methodiek, verbetertrajecten, interim management, deskundigheidsbevordering en coaching.